دیوار بلند بی‌اعتمادی به صادرکنندگان/ حال این روزهای صادرات را دریابیم

فهرست مطالبات ۲۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی از محل تعهدات ارزی صادرکنندگان و تعلیق کارت بازرگانی آنها، تهدید به استفاده از روش های قضایی و محروم کردن صادرکنندگان از حق و حقوق مشروع و...

گفتگو – مرورگر

روز از نو

گفتگو

رهیافت